شیوه‌نامه نگارش مقالات

شیوه­ نامه نگارش مقالات:

فصلنامه رأی پژوهشگاه قوه قضاییه مطابق با آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تهیه شکل جدید شیوه ­نامه نگارش مقالات کرده که به شرح ذیل در اختیار حقوقدانان و پژوهشگران قرار می ­گیرد. موجب امتنان است که حقوقدانان و پژوهشگران محترم مطابق با شیوه ­نامه جدید، مقالات تألیفی خود را در سامانه بارگذاری نمایند.

     در شیوه­ نامه جدید، قالب­ های موجود برای نگارش مقاله به 3 مورد نقد موضوع ­محور، نقد رأی محور و یادداشت رأی تقسیم می­ شوند.

     همچنین مطابق با آیین­ نامه وزارت علوم، مقالات تألیفی باید تحت عنوان مقالات پژوهشی، نقطه­ نظر و کوتاه نگاشته شوند. بر همین اساس نقد موضوع ­محور به صورت پژوهشی، نقد رأی محور به صورت نقطه نظر و یادداشت رأی به صورت یادداشت کوتاه نگاشته می ­شوند.

کلیات:

1- حجم مقالات تألیفی که برای این فصلنامه در نظر گرفته شده است مطابق با استانداردهای بین­ المللی می­ باشد لذا نویسندگان محترم لزوماً حجم کلمات درنظر گرفته شده برای هر نوع از مقالات را مورد نظر خویش قرار دهند.

2- مقالات این فصلنامه لزوماً باید مشتمل بر مشخصات مقاله و نویسندگان، چکیده، بدنه مقاله، نتیجه و منابع و مآخذ ‌باشد.

3- در این دسته از نوشته­ ها ابتدائاً عنوان مقاله درج گردیده و سپس در خط زیرین، نام نویسنده(ها) ذکر می‌گردد. همچنین سمت و درجه علمی نویسنده(ها)، آدرس ایمیل نویسنده مسئول در پاورقی نوشته شود.

4- در استناد به آراء، اصل متن دادنامه  به‌عنوان پیوست مقاله ارسال گردد.

5- تعداد کلمات رأی­ ها به هیچ عنوان در حجم مقاله محاسبه نخواهد شد.

6- نویسندگان محترم ملزم به رعایت قواعد نگارشی بوده و در خصوص بدنه مقاله مکلف به تقسیم ­بندی موضوعات با ارائه عنوان (سرتیتر) می­ باشند.

انواع شیوه ­های نقد رأی

قالب ­های موجود برای نگارش مقاله به 3 مورد نقد موضوع ­محور، نقد رأی محور و یادداشت رأی تقسیم می­ شوند.

الف) نقد موضوع محور (پژوهشی)

1. هدف این دسته از مقالات بررسی موضوع واحد در آئینه آراء مختلف است؛ لذا حداقل استناد به دو رأی مشابه در بیان موضوع، الزامی خواهد بود.

2. حجم مقاله حداقل 3000 و حداکثر 7000 کلمه خواهد بود.

3. نویسنده باید به دلایل لزوم بررسی آراء مورد بررسی از طریق طرح یک یا چند سؤال یا به طرق دیگر در چکیده یا بدنه مقاله اشاره نماید.

4. نویسنده باید به مبانی رأی و رفع ابهامات با ارائه تحلیل و استدلال بپردازد و مطالب و موضوعاتی را که دارای ابهام یا سکوت هستند، آن سکوت یا ابهام را با ارائه دیدگاه خود برطرف نمایند.

5. مطالب نگاشته شده باید نسبت به تحقیقات پیش پرداخته نوآوری داشته و مطالب جدیدی به ادبیات حقوقی موجود بیافزاید.

6. پیشنهاد می­ شود در این نوع از مقالات آرایی مورد استناد قرار گیرند که در خصوص موضوع واحد اختلاف در رویه وجود داشته باشد.

ب) نقد رأی ­­محور (نقطه­ نظر):

این نوع از مقالات شامل نقد و تحلیل آراء فارسی و غیرفارسی می­ باشد.

ب1) نقد رأی ­محور فارسی:

1. هدف این دسته از مقالات بررسی تفصیلی یک یا چند رأی بوده و محوریت در شیوه نگارش نقد، متن آراء خواهد بود.

2. حجم مقاله حداقل 1500 و حداکثر 7000 کلمه خواهد بود.

3. نویسنده بایستی ابتدائاً مختصری از گردش­کار و جریان رسیدگی را بیان کند.

4. نویسنده باید به نقد مبانی صدور رأی و جهات موضوعی و حکمی دادنامۀ صادره پرداخته و نظرات خود را در تأیید یا رد استنادها و استدلال‌های قضات بیان می‌کند.

5. در این نوع از مقالات امکان بررسی رویه قضایی نیز وجود دارد.

ب2) ـ نقد رأی­ محور خارجی

1. در این نوع از نقد، تنها رأی یا آراء خارجی برگردان شده در متن درج می­گردد و رأی خارجی در فایل ضمیمه به پیوست ارسال می­ گردد.

2. حجم مقاله با احتساب متن فارسی برگردان شده حداقل 1500 الی 7000 کلمه می ­باشد.

3. در این نوع از مقالات نویسنده باید به بررسی و تحلیل رأی پرداخته و در صورت اقتضا تشابهات و تفاوت­ های موجود میان رأی مورد بررسی و رأی یا آراء داخلی بپردازد.

4. نویسنده در پایان بایستی به ارائه دیدگاه خود در خصوص نتایج حاصل از بررسی رأی خارجی بپردازد.

ج ـ یادداشت رأی (یادداشت کوتاه):

1. این قالب تنها به قضات محترم کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاص دارد.

2. حجم یادداشت رأی حداکثر 5000 کلمه بوده و حجم خود رأی در تعداد کلمات محاسبه می ­شود.

3. قضات محترم در خصوص آراء صادره خود، به بیان مبانی و دیدگاه ­های نظری و نیز تشریح استدلال ­های خود می­ پردازند.