انتشار شماره 19

شماره 19 فصلنامه رأی از تاریخ 25 اردیبهشت‌ماه 1398 به صورت الکترونیکی در دسترس و انتشار فیزیکی آن نیز در دست اقدام است.