ماهیت و گستره غرامت قابل مطالبه از بایع در مبیع مستحق للغیر (نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 733-93/7/15 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

کلیدواژه‌ها

موضوعات