آثار حقوقی خط زدن عبارت «بحواله کرد» در چک

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

موضوعات