مقایسه ی هیات حل اختلاف ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری با نهاد داوری در آینه ی یک رای ( دادنامه 1656 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهرن)

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

1 دانشآموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس

2 مدرس دانشگاه

3 وکیل پایه یک دادگستری

موضوعات