نقد و بررسی حکم به محرومیت از مرخصی از زندان

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

1 دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی

2 عضو پژوهشگاه قوه قضائیه

کلیدواژه‌ها

موضوعات