یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسنده

استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

یادداشت اول- اصل صلاحیت دیوان در دعاوی علیه دولت
یادداشت دوم- صلاحیت دیوان نسبت به کارکرد اداری مقامات قضایی
یادداشت سوم- لزوم مراجعه مقدماتی اداری در دعاوی الزام
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات