تحمیل مسئولیت بر اصیل واقعی ورای حجاب شخصیت حقوقی شرکت تجاری در یک رأی قضایی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

بر اساس دعوای مطروحه خواهان از محل معاملات خود با شرکتی مبالغی بستانکار گردیده است و در عوای خود شرکت و شخص حقیقی را طرف قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات