دعوای مطالبه‌اجرت‌المثلِ ایام تصرفِ املاکِ تصرف‌شده از سوی دستگاه‌های اجرائی در راستای اجرایِ طرح‌های عمومی و عمرانی

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه.

موضوعات