ضابطۀ حقوقی تشخیص صلاحیتِ مراجعِ مقررات‌گذارِ بخشی و فرابخشی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشگاه مفید سازمان بورس و اوراق بهادار

چکیده

شورای رقابت با نمایندگی به موجب دادخواستی خواستار ابطال مصوبه مذکور شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  مصوب 88/11/08 مجلس شورای اسلامی، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را به شورای رقابت واگذار کرده است.

کلیدواژه‌ها