منسوخ یا معتبر بودن قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (یادداشتی بر یک رأی مستند به این قانون)

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسنده

1 وکیل پایه یک دادگستری

2 عضو شورای اسلامی شهر تهران

چکیده

مشخصات رأی
شماره دادنامه: 9409970220830139
تاریخ صدور رأی: 12/9/94
خواسته: تجویز ازدواج مجدد
مرجع رسیدگی: شعبه 261 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران

کلیدواژه‌ها

موضوعات