تعویق صدور حکم در بزه رابطه نامشروع مادون زنا

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی ، پژوهشگر استخراج رای و مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه

10.22106/jcr.2018.86346.1157

چکیده

با عنایت به این‌که بزه رابطه نامشروع مادون زنا (موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) از مصادیق جرائم علیه عفت عمومی محسوب می‌شود، حسب تصریح بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، غیر قابل تعویق و تعلیق است. بنابراین، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات در خصوص بزرگسالان متهم به بزه رابطه نامشروع مادون زنا، فاقد وجاهت قانونی است. لکن با توجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین با توجه به تعزیر منصوص شرعی محسوب نشدن بزه رابطه نامشروع مادون زنا، تعویق صدور حکم و یا تعلیق اجرای مجازات درخصوص اطفال و نوجوانان متهم به بزه رابطه نامشروع مادون زنا، دارای وجاهت قانونی است.

کلیدواژه‌ها