نقد و بررسی لزوم احراز تراضی ثانوی در صورت ناممکن شدن داوری شخص معین

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22106/jcr.2019.92219.1188

چکیده

در این مقاله با نگاه به رای مذکور در ان سعی شده تفسیر مورد قبولی از ماده 463 ایین دادرسی مدنی در خصوص ناممکن شدن داوری شخص معین و لزوم تراضی ثانوی در ان بدست اید

کلیدواژه‌ها