نقدی بر رأی شورای رقابت: اقدام هماهنگ در معدوم‌سازی جوجه ‎های یک‌روزه

نویسندگان

1 پژوهشگر پست دکتری دانشگاه پاریس ، Panthéon-Assas فرانسه، مدرس دانشگاه و معاون قضایی دادستان کل کشور

2 استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

اقدامات هماهنگ یکی از رفتارهای ضدرقابتی هستند که در بسیاری از نظام‌های رقابت جهان، پیگیری و برخورد نهادهای رقابتی را به دنبال دارند. پس از انتشار فیلمی از معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه در شبکه‌های اجتماعی و انتقادات فراوانی که از سوی افکار عمومی و مسئولان امر به این موضوع وارد شد، شورای رقابت به این مسئله ورود کرد و به‌ موجب تصمیم شماره 445 مورخه 1/10/1399 خود، منتشره در روزنامه رسمی مورخه 16/11/99، عمل انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه را یک رفتار ضدرقابتی تحت عنوان اقدام هماهنگ، مصداق تبانی بین اشخاص ارزیابی کرد.
شورا وفق بند ۲ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عمل این انجمن را «محدودکردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار» به‌عنوان مصداق اخلال در رقابت دانست و به‌موجب بندهای ۲ و ۴ ماده ۶۱ این قانون، دستور به «توقف طرفین توافق از ادامه‎ی رویه ضدرقابتی» و همچنین «اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار» را صادر نمود. در این مقاله، ضمن بررسی ماهوی و شکلی این رأی، به ارائة رویکردهای داخلی و خارجی از جمله مذاکرات پیرامون تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و منابع مربوط به حقوق رقابت اتحادیه‎ اروپا در خصوص اقدامات هماهنگ می‎پردازیم

کلیدواژه‌ها