نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۶۱ مورخ 02/08/1396 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور درخصوص دیه شکستگی بینی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهرکرد و پژوهشگر دفتر مطالعات فقهی پزشکی قانونی

چکیده

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در پی اختلاف برداشت‌هایی که محاکم قضایی از ماده (593) قانون مجازات اسلامی داشتند، در تاریخ  02/08/1396 اقدام به صدور رأی وحدت رویه نمود. بر اساس این رأی، چنانچه صدمة وارده به بینی، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک‌دهم دیه کامل خواهد بود. رأی مذکور، علاوه بر این­که به­جهت عدم جامعیت نتوانسته مشکلات اجرائی محاکم قضایی درخصوص دیه بینی را برطرف سازد، از دو جهت مختلف قابل نقد است؛ نخست این­که با نص ماده (593) ناسازگار است و به نوعی ناقض مفاد ماده مذکور است و دیگر این­که فاقد پشتوانه شرعی و حتی فقهی است.

کلیدواژه‌ها