سلب مالکیت خصوصی افراد در جهت حفظ امنیت عمومی و منافع ملی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری

2 هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

احترام به مالکیت خصوصی افراد که از اصول مهم حقوقی بشمار می­رود گاهی در تقابل با امور حاکمیتی که جنبه عمومی دارد برمی­آید به نحوی­که اختلاف به وجود می‌آید که کدام یک را باید مقدم به حساب آورد؟
منافع ملی و امنیت عمومی یک کشور یکی از این حوزه­های مورد اختلاف است که جزء منافع حیاتی و اساسی محسوب می­شود و منافعی هستند که با موجودیت یک دولت در ارتباط هستند.
در کنار تعبیر امنیت ملی از اصطلاحاتی همچون منافع ملی، منافع حیاتی، ‏ارزش‌های اساسی یک دولت یا ملت در زمینه‏های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز استفاده ‏می‏شود که فهم همه آن­ها مهم است. شناخت مفهوم و مصادیق امنیت ملی به دلایل متعدد با دشواری زیادی مواجه است. پرونده حاضر که مورد نقد قرار گرفته است در خصوص مالکیت سیم­کارت­های مخابراتی نمونه­ای از اختلاف بین اعمال حاکمیت حکومت و مالکیت خصوصی افراد است که به تقابل این دو می­پردازد.

کلیدواژه‌ها