مساله یابی یک تبعیض حدودا 30 ساله در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « امتیازهای انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها»

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22106/jcr.2018.91242.1177

چکیده

از سال 1369 تاکنون، وزارتین علوم و بهداشت با تصویب مقررات اعم از بخشنامه و دستورالعمل، تسهیلاتی را برای فرزندان اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها وضع و اجرا نموده­اند. امتیازاتی که برای «تغییر رشته و محل تحصیل» فرزندان استادان در تحصیلات دانشگاهی با دلایلی عجیب، که از سال 82 با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مجموعاً چهار بار ابطال شد؛ امری که روند آن تا به امروز یکی از دیرینه‌ترین تبعیضات در تاریخ آموزش عالی شمرده می­شود. تبعیضی بر پایه رابطه خانوادگی که در این مقاله با تحلیل و عمیق شدن بر ابعاد آراء صادره، ناروا تشخیص و البته کاهلی دیوان عدالت اداری در ضمانت­اجرای آراء خود من‌جمله این آرا که ویترینی برای دستگاه قضا هستند تبیین گشته و قطعاً مشت، نمونه خروار است و با چند پرونده به این حساسیت می­توان کارنامه دست‌ِکم، ویترینی دیوان را بررسی نمود.

کلیدواژه‌ها