نقد و تحلیل رأی صادره در مورد ماهیت حقوقی وکالت‌نامه‌های ابرازی توسط ذی‌نفع در ضمانت‌نامه‌ بانکی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22106/jcr.2019.87444.1162

چکیده

مقاله حاضر در نقد و تحلیل رأی صادره از شعبه­ 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران نگاشته شده است. یکی از مسائل مهم در مورد نحوه­ مطالبه­ ضمانت­نامه، مطالبه به استناد وکالت­نامه می­باشد. دیده می­شود که ذی‌نفع به استناد وکالت­نامه اقدام به مطالبه می­کند یا اینکه ذی‌نفع با وجود تنظیم سند وکالت با ثالث، خود اقدام به مطالبه می­کند. مسئله مهمی که در این مورد باید روشن گردد، ماهیت این وکالت­نامه­ها است که چنانچه بیانگر انتقال یا صرفاً وکالت باشد، در تعیین ذی‌نفع مؤثر خواهد بود. رأی مزبور تنظیم سند وکالت بین ذی‌نفع و ثالث را مبین انتقال ندانسته و آن را صرفاً وکالت قلمداد می‌کند. به نظر می‌رسد که حکم دادگاه به طور مطلق و بدون توجه به شروط مندرج در وکالت‌نامه صادر شده است؛ درحالی‌که مسئله­ نیازمند بررسی عوامل مختلف بوده و اساساً نمی‌توان به‌طور مطلق اظهار نظر نمود. مقاله حاضر به دنبال ارائه­ ضابطه در این موضوع می‌باشد.

کلیدواژه‌ها