تعلیق مجازات شروع به سرقت مسلحانه و تبدیل مجازات حبس در بزه خیانت در امانت

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی ؛ پژوهشگر استخراج رای و مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی

10.22106/jcr.2018.79217.1121

چکیده

حسب تصریح ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم و اجرای مجازات در برخی جرائم، قابل تعویق و تعلیق نیست. از جمله این موارد بزه شروع به جرم سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار است؛ بنابراین، تعلیق تمام یا بخشی از اجرای مجازات در بزه شروع به سرقت مقرون به آزار فاقد وجاهت قانونی است. از سویی دیگر، نظر به میزان مجازات بزه خیانت در امانت (6 ماه تا 3 سال حبس)، امکان تبدیل این میزان مجازات، به مجازاتی از نوع دیگر مستند به مقررات مجازات های جایگزین حبس وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها