گزارش نشست قضایی؛ عدم توافق طرفین در انتخاب داور مرضی‌الطرفین

نوع مقاله : گزارش نشست قضایی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه

2 کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

10.22106/jcr.2018.99874.1228

چکیده

شصت و پنجمین جلسه نقد رأی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران روز سه‌شنبه مورخ 19/10/1396 در سالن ولایت مجتمع امام خمینی با موضوع «عدم توافق طرفین در انتخاب داور مرضی‌الطرفین» با محوریت نقد آراء شعب 37 و 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور جمعی از قضات این دادگاه برگزار گردید.

کلیدواژه‌ها