نمایندگان تجاری به عنوان ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه علامت تجاری

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شناسایی ذی­نفعان دعوای ابطال گواهی­نامه مالکیت صنعتی از مسائل و موضوعات اساسی و چالش برانگیز حقوق مالکیت صنعتی به شمار می­رود و در مواقعی، ممکن است در تشخیص مصادیق اشخاص ذی­نفع تردیدهایی به وجود آید. یکی از این مصادیق مورد تردید، نمایندگان تجاری شرکت­های خارجی هستند؛ یعنی آن دسته از شرکت­هایی که به موجب یک قرارداد نمایندگی، متصدی واردات و عرضه محصولات خارجی تحت علامت تجاری متعلق به آن شرکت خارجی به بازار ایران می­شوند. مسئله این است که اگر یک شرکت ایرانی نماینده انحصاری یک شرکت خارجی باشد و محصولات آن شرکت خارجی را که تحت یک علامت مشهور عرضه می­شود، وارد بازار ایران نماید و عملاً وارد کننده و فروشنده انحصاری آن محصولات در بازار باشد می­تواند در صورتی که آن علامت مشهور در ایران توسط یک شخص ثالث به ثبت رسیده باشد ذی­نفع دعوای ابطال علامت ثبت شده محسوب شود؟ در رأی مورد نقد این مقاله، هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر این­گونه ابراز عقیده نموده­اند که این دسته از اشخاص را نمی­توان ذی­نفع دعوای ابطال دانست. با این حال، تأملی دقیق در موضوع نشان می­دهد با عنایت به مفهوم و معیار نفع، در خصوص علامت­های تجاری مشهور، نمایندگان تجاری را می­توان ذی­نفع دعوای ابطال دانست.  

کلیدواژه‌ها