امکان سنجی ابطال سند رسمی با شهادت شهود

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسندگان

1 رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه

2 عضو پژوهشگاه قوه قضائیه

کلیدواژه‌ها

موضوعات