گزارش نشست نقد رأی: اعتبار امر قضاوت شده (نقد رأی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران)

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

نویسنده

پژوهشگر و عضو دفتر ارتباطات و همکاری های علمی پژوهشگاه قوه قضائیه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اعتبار امر قضاوت شده موضوع  سومین جلسه نقد رای آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود که در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۳ در سالن ولایت آن دادگاه برگزار شد. مهمان این جلسه آقای دکتر عبدالله شمس، استاد دانشگاه شهید بهشتی، مولف و حقوقدان بود.