توافق بر خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رویه قضایی

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان

چکیده

عنوان «صلح بر خسارت تاخیر تادیه» برگرفته از قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده بعد از تجویز مطالبه خسارت تاخیر بر طبق شاخص تغییر قیمت بانک مرکزی به طرفین اجازه داده است یا برخلاف آن، مصالحه نمایند.

کلیدواژه‌ها