خسارت قابل جبران در صورت مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسندگان

1 دانشکده حقوق دانشگاه مفید

2 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اخیرا رای وحدت رویه ای تحت عنوان «نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع» از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که لزوم جبران کاهش ارزش ثمن را پذیرفته است. با این حال، هنوز تمامی مسائل مرتبط با این مهم روشن نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات