تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

تحولات حوزه مسئولیت مدنی زمینه ظهور دو نظریه جدید از عیب در کالاهای صنعتی را فراهم نمود که مطابق یک نظریه، عیب کالا عبارت است از تخطی از عرف صنعتی و مطابق نظریه دیگر عیب عبارت است از تخطی از انتظارات متعارف یک مصرف‎کننده معمولی. تقابل این دو نظریه در رأی حاضر به‌خوبی نشان داده شده که مبین آن است در رویه قضایی آمریکا نسبت به پذیرش «انتظار مصرف‏کننده» به‎عنوان معیار سلامت و عیب کالا اختلاف وجود دارد؛ درحالی‎که برخی از قضات این معیار را در تشخیص عیب پذیرفته‎اند، برخی دیگر بر لزوم پذیرش مهیارهای صنعتی به‎جای تکیه بر انتظارات مصرف‎کننده اصرار دارند. رأی حاضر که نشان‎دهنده تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به حقوق مصرف و مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم می‎گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات