بررسی حق تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت های بدنی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری/دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگراستخراج رای و مطالعات رویه قضایی/پژوهشگاه قوه قضاییه

چکیده

در مواردی که حکم به محکومیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت دیه یا ارش صادر می‌شود، از جمله موردی که مسئول حادثه رانندگی فرار کرده یا شناخته نمی‌شود؛ صندوق مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره را دارد. به این شرط که میزان محکومیت صندوق به پرداخت دیه یا ارش، کمتر از عشر دیه کامل نباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات