شیوه احراز مشهور بودن علامت تجاری و ملاک‌های تشخیص مشابهت کالاها یا خدمات

نوع مقاله : گزارش نشست قضایی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه

چکیده

دومین جلسه نقد رأی گروه مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با موضوع «شیوه احراز مشهور بودن علامت و ملاک‌های مشابهت کالاها یا خدمات» در تاریخ 12 شهریورماه 1396 با حضور اساتید دانشگاه، قضات دادگاه تجدیدنظر و ریاست اداره ثبت علامت تجاری در محل پژوهشگاه برگزار گردید.
تحلیل آراء صادره در این پرونده و پاسخ به سؤالات ذیل در دستور کار این نشست قرار داشت:
-آیا درخواست ابطال علامت تجاری به سبب عینیت یا شباهت کالاها یا خدمات منوط به واحدبودن طبقات کالاهایی که علامت‌ها در آن‌ها ثبت شده‌اند می‌باشد؟ آیا کالاهای مشابه به معنای کالاهای ثبت شده در یک طبقه است؟
- احراز مشهور بودن علامت توسط قاضی به چه نحو صورت می‌گیرد؟
-آیا ثبت علامت در طبقه‌ای متفاوت از طبقه‌ای که عین یا مشابه آن علامت قبلاً در آن ثبت شده است، می‌تواند نشانگر اعتقاد مرجع ثبت به عدم مشهور بودن علامت باشد؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات