حق ناشی از فریز سهام توسط کارگزار

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه

10.22106/jcr.2019.100824.1232

چکیده

در خرید اعتباری اوراق بهادار، اوراق بهادار برای مشتری خریداری می‌شود و بخشی از مبلغ این اوراق به عنوان وام از طریق کارگزاری تأمین می‌گردد. به منظور پرداخت مطالبات کارگزار اعتباردهنده، مشتری ملزم است نزد کارگزار حساب تضمین افتتاح کرده و تضامین لازم را در نزد کارگزاری تودیع کند. علاوه‌بر آن به جهت اعطای وام به مشتری، ورقه بهادار و سهام وی در نزد کارگزار فریز می‌شود و درنتیجه مشتری حق تغییر کارگزار ناظر را نخواهد داشت. به این مفهوم که نمی‌تواند اوراق را درنزد کارگزار دیگری به فروش رساند.
در مقابل کارگزار ملزم به رعایت حقوق مشتری، از جمله عدم فریز اوراق بهادار بدون وجه قانونی و حفظ حقوق مشتری نسبت به اواق بهادار متعلق به می‌باشد.

کلیدواژه‌ها