تحلیل حقوقی رأی هیئت داوری بورس در زمینه سبدگردانی از حیث ضمانت سودآوری و اناطه انضباطی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)

10.22106/jcr.2019.102938.1239

چکیده

با بررسی جریان پرونده و رای صادره توسط هیئت داوری، دو سئوال اساسی که یکی شکلی و دیگری ماهوی است مطرح می‌شود، نخست اینکه آیا می‌توان در پرونده‌های اختلافاتی مطروحه در هیات داوری بورس و اوراق بهادار، در صورت منوط‌بودن صدور رأی به تصمیم مرجع رسیدگی به تخلفات، قرار اناطه به صلاحیت مرجع تخلفاتی صادر نمود و دیگر اینکه حکم فقهی و حقوقی ضمانت اصل و سود سرمایه توسط سبدگردان و به نفع سرمایه‌گذار چیست و آیا چنین ضمانتی صحیح و نافذ است یا خیر؟

کلیدواژه‌ها