نویسنده = سیروس خرمی رفنی
اثر تشریفات ماهوی و شکلی طلاق بر صحت و بطلان آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

10.22106/jcr.2024.544021.1396

مسعود محمودی؛ سیروس خرمی رفنی