کلیدواژه‌ها = مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
صلاحیت مرجع صالح نسبت به مسئله بورسیه‌های وزارت علوم

دوره 8، زمستان 1398 (29)، دی 1398، صفحه 59-69

10.22106/jcr.2020.110667.1265

محمد حسنوند؛ زهرا دانش‌ناری؛ نفیسه فتحعلی