بررسی تأثیر تصدی یا حاکمیتی بودن اعمال دولت در تحقق مسئولیت مدنی دولت در پرونده موسوم به هموفیلیها

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

مدرس دانشگاه

موضوعات