صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی (با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره 252 مورخ 13/8/1380 هیات عمومی دیوان)

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

مدرس دانشگاه

موضوعات