ابطال محدودیت حریم میراث فرهنگی (نقدی بر رأی صادره از شعبه ی اول دیوان عدالت اداری شماره دادنامه 9309970900100548)

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

خانم م م به وکالت از خانم م ف دادخواستی در برابر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خواسته ­«تقاضای نقض محدودیت حریم میراث فرهنگی (باغ فردوس)» ارائه می‌­دهد. ملک مذکور به وسعت 5 هزار متر مربع در مجاورت عمارت باغ فردوس قرار­گرفته است و به دلیل واقع ­شدن در حریم درجه 1 این اثر ساخت و ساز در آن با محدودیت­‌هایی مواجه شده به طوری که صدور پروانه ساختمانی منحصراً محدود به 3 طبقه و ارتفاع 9 متر گردیده است. به همین جهت مالک که مدعی تضییع حقوق مالکانه است با استناد به اصل تسلیط و با ضمیمه­کردن نسخه­‌ای از برگ کنترل فنی دستور نقشه صادره از شرکت خدمات الکترونیکی 0101 مربوط به شهرداری منطقه 1 تهران که نشانگر واقع­شدن ملک در حریم درجه 1 عمارت باغ فردوس است ضمن درخواست جلب نظر کارشناس خواهان ابطال حریم ثبت­شده در مورد ملک مورد نظر است
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات