آنی یا مستمر بودن جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 1384

نوع مقاله : گزارش نشست قضایی

نویسندگان

1 پژوهشپر پژوهشگاه قوه قضاییه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

پژوهشگاه قوۀ قضائیه، با توجه به اهمیت و تازگی جرایم مرتبط با بورس و اوراق بهادار، و عدم آشنایی بسیاری از قضات و وکلاء با عناوین مجرمانۀ این بازار و ضرورت آشنایی آنها با این موضوعات، و نیز گسترش کمّی و کیفی بازار سرمایۀ ایران و نقش آن در توسعۀ اقتصادی، جلسه­ای با محوریت نقد رأی در تاریخ 27/3/92، برای تحلیل و تبیین جوانب مختلف این موضوع، در مرکز آموزش قضات تهران برگزار نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات