نقش عدم پرداخت سرقفلی پس از انقضای مدت اجاره در استحقاق اجرت المثل

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت ‌مدرس، تهران، ایران

چکیده

پراکندگی قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر سبب گردیده تا یافتن قانون حاکم بر قرارداد اجاره در تحلیل موضوعی و حکمی دعوی مطروحه، نقش اساسی را ایفاء نماید. به­علاوه، در قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر، وضعیت‌های حقوقی، پیش­بینی و آثاری بر آن تحمیل گشته که قابلیت تحلیل برمبنای قواعد عمومی را نخواهد داشت. یکی از این قوانین، قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۷۶) است که در ماده ۱، به قواعد عمومی حاکم بر اجاره در قانون مدنی و تراضی طرفین بازگشت. با این وجود، نهادهایی را پیش­بینی نمود که در قواعد عمومی از آن­ها ذکری به میان نیامده ­بود. یکی از این وضعیت­ها عدم پرداخت سرقفلی و نقش آن در استحقاق موجر در دریافت اجرت­المثل پس از انقضای مدت اجاره است.

کلیدواژه‌ها