تأملی پیرامون مبانی تأسیس «ایجاد رویه قضایی» صلاحیت ویژة هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

صلاحیت‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سه کارویژة مهم متجلی است. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، ابطال مصوبات دولتی است که براساس آن، دیوان عدالت اداری یگانه مرجع قضایی برای ابطال مصوبات اداری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به‌حساب می‌آید. صلاحیت دیگر هیأت عمومی، صدور رأی وحدت رویه است که در قوانین مصوب ۱۳۶۰، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است و از زمان تشکیل در سال ۱۳۶۱ تا به امروز نیز در عمل، آراء وحدت رویه زیادی صادر کرده است. اما مسأله‌‌برانگیزترین تأسیس قانون‌گذار درخصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به نهاد «ایجاد رویه قضایی» مربوط است که نظر به نوین‌بودن این تأسیس حقوقی در کلیت نظام دادرسی ایران و مشخصاً «دادرسی اداری»، بررسی مبانی توجیهی و شرایط اصدار آن از اهمیت به‌سزایی برخوردار است؛ چه این‌که شناسایی نهاد ایجاد رویه توسط قانون‌گذار، چالش‌های بسیاری را، حداقل به لحاظ نظری، در این خصوص به‌وجود‌ آورده است.

کلیدواژه‌ها