بررسی تحقق اقرار، توبه و اجبار در یک پرونده مصرف مسکر

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی، کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

10.22106/jcr.2019.98315.1215

چکیده

به گزارش مأموران انتظامی، م. ح. م. متولد 2/5/1379 مقارن ساعت 2 بامداد مورخ 14/12/1396 به خودروی نیروی انتظامی حمله و به مأموران نیروی انتظامی توهین و فحاشی کرده است، وی پس از دستگیری به خودزنی اقدام و خودروی نیروی انتظامی را تخریب کرده است. دو نفر از سربازان وظیفه نیروی انتظامی به دلیل توهین از متهم شکایت کردهاند. متهم پس از دستگیری به جهت مصرف زیاد الکل به بیمارستان اعزام و یک شب در بیمارستان بستری شده است. وی در فرم اظهارات خود در کلانتری میگوید: «بنده حالت عادی نداشتم، مشروب مصرف کرده بودم و در بیمارستان متوجه شدم که چه کاری انجام دادهام و اکنون پشیمان هستم».

کلیدواژه‌ها