نحوه تعیین جزای نقدی در تعدد بزه کلاهبرداری

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه

10.22106/jcr.2018.96882.1209

چکیده

با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در فرض تعدد بزه کلاهبرداری، مجازات جزای نقدی به مانند مجازات حبس، تعیین، تشدید و اجرا خواهد شد. بدین نحو که هرگاه تعداد کلاهبرداری‌ها کمتر از سه فقره باشد، دادگاه برای هر یک از آن‌ها، حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و چنانچه تعداد کلاهبرداری‌ها بیش از سه فقره باشد، دادگاه مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می‌نماید، مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند. در هر دو صورت، نهایتاً مجازات اشد، اجرا می‌گردد؛ بنابراین، تعیین جزای نقدی، معادل مجموع اموال تحصیل شده، فاقد وجاهت قانونی است.
درصورتی‌که تعداد کلاهبرداری‌ها به‌گونه‌ای باشد که به تشخیص دادگاه، عمل کلاهبردار مصداق تشکیل یا رهبری شبکه چندنفره برای کلاهبرداری محسوب شود، به جزای نقدی معادل مجموع اموال محکوم می‌شود.

کلیدواژه‌ها