نوع طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه

نوع مقاله : گزارش نشست قضایی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه، دانشجوی دوره دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

10.22106/jcr.2019.106026.1254

چکیده

در ادامه سلسه جلسات نشست نقد رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 14 مهر ماه 1397 نشستی با موضوع «نوع طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه»، توسط پژوهشکده حقوق خصوصی با حضور آقایان اهوارکی (معاون قضایی رئیس دادگستری تهران)، کیاستی (مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران)، تقی‌زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، خانم عارفه مدنی (مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران) و جمعی از پژوهشگران در محل پژوهشگاه برگزار گردید.

کلیدواژه‌ها