استفاده از عنوان دکتری توسط دارندگان سطح چهار حوزه

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

در پی شکایت عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه­های کشور از بخشنامه هیmت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت «علوم، تحقیقات و فناوری» با مضمون عدم جواز استفاده از عنوان دکتری توسط دارندگان سطح چهار حوزه و امکان پیگرد قانونی این اقدام که در سال 1392 به دانشگاه­ها ابلاغ شد­، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مردادماه 1398 حکم به عدم ابطال بخشنامه نمود که این دادنامه از جهاتی محل تأمل به نظر می­رسد. بخشنامه مزبور به تأسی از «قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» در سال 1388 با هدف جلوگیری از شیوع مدرک­گرایی و آثار و تبعات اجتماعی و فرهنگی استفاده از عناوین و القاب علمی و دانشگاهی توسط افراد فاقد مدرک معتبر از مراجع ذی­صلاح به تصویب رسیده است. پژوهش حاضر با بررسی روند تصویب قانون و بخشنامه مورد بحث و تحلیل دادنامه صادره، به بیان مواردی که در بررسی پرونده در هیئت عمومی دیوان مورد تغافل واقع شده، به روش توصیفی–تحلیلی پرداخته است. خروج مرجع واضع بخشنامه از صلاحیت و وضع مقرره مغایر قانون به استناد بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در پی افزایش دامنه شمول قانون مذکور در بخشنامه و عدم توجه به برخی اصول تفسیری قانون چون «تفسیر قانون مبتنی بر هدف از وضع آن» از نکاتی است که در رأی مورد توجه قرار نگرفته است

کلیدواژه‌ها