دوره و شماره: دوره 8، زمستان 1398 (29) - شماره پیاپی 29، دی 1398، صفحه 1-203 

نقدِ رأی محور

صلاحیت مرجع صالح نسبت به مسئله بورسیه‌های وزارت علوم

صفحه 59-69

10.22106/jcr.2020.110667.1265

محمد حسنوند؛ زهرا دانش‌ناری؛ نفیسه فتحعلی