تحلیل حقوقی–قضایی تعلیق در آثار بزه تهدید و نقش مداخله اسباب غیرمجرمانه در وقوع نتیجه بزه اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی تهران

چکیده

رویه قضایی به عنوان یکی از منابع تکمیلی حقوق کیفری نقش به سزایی در رفع ابهام­ها و چالش­های ساختاری برخی جرایم دارد. به عنوان مثال تعلیق ادبی و مفهومی در احتمال تحقق یا عدم تحقق عینی و مادی الفاظ مورد استفاده در بزه تهدید و همچنین برقراری یا عدم برقراری رابطه علیت انحصاری میان رفتار مجرمانه و نتیجه حاصله در جرایم مقید مانند اخلال درنظم عمومی، نمونه­ای از این چالش­ها است.  قاضی رسیدگی­کننده در دادنامه­ای که در ادامه به آن اشاره می­شود، به اصول مسلم حقوقی از قبیل استفاده از قواعد ادبی مربوط به الفاظ و نقش عرف محل وقوع جرم درامکان تعلیق رکن مادی بزه تهدید و همچنین لزوم وجود رابطه سببیت و تبعیت نتیجه از رفتار مادی ارتکابی در تحقق جرایم مقید استدلال نموده است؛ لکن میزان تأثیر و نقش رویه قضایی در رفع چالش­های جرایم مورد اشاره، مستلزم تحقیقی جامع و دقیق در این خصوص می­باشد.

کلیدواژه‌ها