نهاد صالح در رسیدگی به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا (نقد و بررسی قرار رد درخواست ابطال مصوبه جلسه 33 ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا)

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی پژوهشکده قوه قضائیه

3 پژوهشگر پژوهشکده قوه قضائیه، دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا در اواخر ســال ۱۳۹۸ همزمان با شــیوع بیماری کرونا و با هدف اعلام شده مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر هم افزا و همگرایی دستگاه‌ها برای کنترل بیماری و پیامدهای آن، به موجب مصوبه شـورای عالی امنیت ملی تشکیل گردید و به ایفای صلاحیت‌هایی در حوزه‌ی بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پرداخت و تصمیم گیری‌هایی الزامی را مصوب و به اجرا گذارد؛ اما در مواردی از حیطه صلاحیتی خود خارج شده است. یکی از این موارد، مصوبه 33 این ستاد است که به دلایل متعدد مغایرت با قانون اساسی، قوانین عادی، مغایرت با شرع، خروج از حدود صلاحیت و تضییع حقوق شهروندان(بنا بر استدلال درخواست کننده ابطال)، ابطال آن در دیوان عدالت مورد درخواست قرار گرفت. اما در نهایت مستند به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست را صادر شد؛ بدین استدلال که مصوبات ستاد در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی و حارج از حدود صلاحیت دیوان است. در این مقاله به بررسی مفاد این درخواست و نقد و تحلیل قرار صادره می­پردازیم.

 

کلیدواژگان: ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا، کرونا، شورای عالی امنیت ملی، ابطال مصوبه، دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها