بزه اختلاس توام با جعل در پرتو نقد یک رای

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

2 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

3 کارشناس حقوق و پژوهشگر

چکیده

ماحصل حکم صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تغییر عنوان اتهامی از "اختلاس توام با جعل" به "اختلاس و جعل" را می توان با این عبارت خلاصه کرد:
چنانچه کارمندی براساس ارتکاب جعل، اموال عمومی را تصاحب نماید، اتهام او اختلاس توام با جعل است اما اگر برای مخفی کردن اختلاس و کتمان جرم، جعل کند، اتهامات منتسب به وی تعدد مادی اختلاس و جعل خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات