بزه ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک در پرتو نقد و بررسی دو رای

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

2 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

3 پژوهشگر و کارشناس حقوق

چکیده

با حصول عقد دائم، زوج مکلف به تهیه مقدمات زندگی مشترک بوده و باید نفقه همسر خود را بپردازد، لذا عدم برگزاری جشن ازدواج دلیلی برای رفع الزام قانونی به پرداخت نفقه زوجه نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات