نقد رأی بلانکو

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

مدرس دانشگاه

چکیده

رأی بلانکو که در سال 1873 و توسط دیوان تعارضات فرانسه صادر گردیده است، یکی از منابع بسیار مهم در حقوق اداری فرانسه و در خصوص شناخت مرجع صالح در حوزۀ مذکور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات