مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری دیسکت‌های مبتذل

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری

چکیده

در پی بازرسی پلیس امنیت اخلاقی از یک واحد صنفی، تعدادی حلقه نوار(CD) و یک دستگاه کیس رایانه‌ای جهت بررسی به مراجع ذی‌صلاح منتقل می‌شود. با بررسی‌های به عمل آمده، از میان حلقه نوارها تعدادی غیرمجاز و تعدادی مبتذل تشخیص داده و نیز از مجموعه محتویات کیس، تعدادی تراک غیرمجاز شناخته می‌شود. پس از ارجاع پرونده به شعبه دادیاری، اتهام نگهداری دو حلقه نوار(CD) مبتذل به متهم تفهیم می‌گردد که در نهایت با سپری‌شدن تشریفات مربوط به مرحله دادسرا، نسبت به اتهام تفهیمی قرار مجرمیت و نسبت به اتهام دیگری مبنی بر تهیه و توزیع فیلم‌های مبتذل و مستهجن قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات