یادداشتی بر رأی صادره در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به امر کیفری

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه

2 کارشناس ارشد حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بسیاری از دادگا ه‌ها در زمان جریان دادرسی یا پس از پایان آن با توجه به فقدان نص صریح در قانون که مجوز دخالت ثالث در امر کیفری باشد و نیز بنا به قاعده لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از نتیجه دادرسی کیفری از استماع شکایت و دعوی اعتراض ثالث خودداری می‌کنند. لکن با با استناد به برخی اصول و مواد قانونی ازجمله اصل چهلم ق.ا، قاعده لا ضرر و اطلاق مواد 215 ق.م.ا، 148 ق.آ.د.ک و 418 ق.آ.د.م زمینه پذیرش اعتراض ثالث در امر کیفری فراهم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات